Sistem

Nielsen Audience Measurement nudi potpuno integrisan i usklađen sistem. Ovaj sistem vode ljudi sa velikim iskustvom u svome poslu a čija znanja oduhvataju:

  1. Planiranje, popunjavanje i upravljanje uzorkom domaćinstva,
  2. Istraživanje, razvoj i proizvodnja hardvera,
  3. Prikupljanje i obrada podataka,
  4. Razvoj sveobuhvatnih aplikacionih softverskih rešenja.

Nielsen Audience Measurement sistem za merenje televizijskog auditorijuma (TAM, Television Audience Measurement ), prikazan u sedam koraka, garantuje produkciju pouzdanih, nezavisnih i transparentnih podataka televizijskog auditorijuma.

Bazično istraživanje (Establishment survey)

Podaci prikupljeni bazičnim istraživanjem daju Nielsen Audience Measurement kompletan uvid u socio-demografsku sliku populacije, televizijske opreme u svakom domaćinstvu i pokrivenost TV stanica.

   

Panel

Panel je statistički uzorak domaćinstava u kojima su instalirani piplmetri. Ova domaćinstva nam pružaju statističku procenu gledanosti televizijskog programa, na čemu su podaci o merenju televizijskog programa i zasnovani.

   

Piplmetri

Piplmetar precizno registruje aktivnosti svakog sekunda, 24 sata dnevno, 365 dana godišnje i prikuplja informacije o tome ko gleda koji kanal, zasebno na svakom TV aparatu u domaćinstvu i date podatke beleži u internu memoriju.

   

Prenos podataka

Svake noći se preko telefonskih linija ili specijalnih GSM veza, pomoću Nielsen Audience Measurement produkcijskog softvera prikupljaju i čuvaju podaci koje su piplmetri registrovali u toku dana.

   

Pollux

Pollux je srce Nielsen Audience Measurement TAM sistema. Obavlja kontrolu fundamentalnog procesa sjedinjavanja, validacije i analize podataka o gledanosti TV programa u domaćinstvima. Rezultat ovog procesa je baza podataka o gledanosti programa.

   

TV Events

Telepad je softverski proizvod firme Nielsen Audience Measurement koji upravlja bazom podataka TV Event-a (programi, komercijalni blokovi,...) tako što omogućava unos i proveru podataka u fazi "cleaning-a" tj. čišćenja baze podataka.

   

Aplikacioni softveri

Aplikacioni softver omogućava korišćenje i analizu baze podataka merenja televizijskog auditorijuma. Ogromna količina detaljnih podataka isključuje mogućnost korišćenja pisanih izveštaja, osim kada su u pitanju veoma jednostavne analize.